Αρχείο Νέων Μπάσκετ

Βαθμολογία (στις 6/12)

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ :  Γεωπονία  8 (0) ,  Φυσικό  10 (0) , Μηχανολόγοι Μηχανικοί2  7 (1), Δασολογία  6 (3), Κτηνιατρική  3 (6),   Νομική  6 (2),   Μηχανικοί  Χωροταξίας & Ανάπτυξης  5 (1).

Σελίδες