Ταυτότητα

Το αθλητικό κέντρο του Α.Π.Θ. έχει σαν αποστολή να εξασφαλίσει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, για να προωθήσει την ακαδημαϊκή παραγωγικότητα, την προσωπική ικανοποίηση και την ποιότητα ζωής όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου. Η αποστολή αυτή συμπεριλαμβάνει την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της προσωπικότητας των φοιτητών ατομικά αλλά και σαν μέλη μιας ομάδος, σαν ηγέτες αλλά και σαν οπαδοί, σαν ανταγωνιστές αλλά και σαν συνεργάτες. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και το διοικητικό προσωπικό κερδίζουν από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Αθλητικού Κέντρου, η οποία ταυτόχρονα βελτιώνει και την αλληλεπίδραση και τις σχέσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας» Το πανεπιστημιακό γυμναστήριο διοικείται απο τα όργανα του ενώ εποπτεύεται από επιτροπή την οποία αποτελούν:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Ι.ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Φείδας Χαράλαμπος 2310 996711, vice-rector-ec@auth.gr

Ιi. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βράμπας Ιωάννης 2310-991060  ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘivrabas@phed-sr.auth.gr

 

iiΙ. ΜΕΛΗ:

  1. Αχιλιάς Δημήτριος, Καθηγητής ΣΘΕ/ΑΠΘ

  2. Δούκα Στυλιανή, Αν. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ

  3. Κουτλιάνος Νικόλαος, Επ.Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ

  4. Μεταξάς Θωμάς, Αν.Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ/ΑΠΘ

  5. Παρταλίδου Μαρία, Επ.Καθηγήτρια, ΣΓΦΠ/ΑΠΘ

  6. Χατζηδημητρίου Δημήτριος, Επ.Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

  7. Βαβούρας Θεόδωρος ΕΔΙΠ ΦΣ/ΑΠΘ

  8. Δήμου Κων/νος, ΕΕΠ ΠΓ/ΑΠΘ

  9. Ζιώγας Νικόλαος, ΕΕΠ ΠΓ/ΑΠΘ

  10. Παπαχαρίσης Βασίλειος ΕΕΠ ΠΓ/ΑΠΘ