Δήλωση φθοράς/ανανέωση εξοπλισμού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Προς τη διεύθυνση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του ΑΠΘ 
Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

παρακαλώ, στο όνομα της εικόνας χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες
παρακαλώ, στο όνομα της εικόνας χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες
παρακαλώ, στο όνομα της εικόνας χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες