Διαπανεπιστημιακοί Αγώνες-Δήλωση συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή στους Διαπανεπιστημιακούς Αγώνες που διοργανώνει το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου και Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 
Μπορείτε να στείλετε τη δήλωση συμπληρώνοντας αρχικά μόνο τα απαραίτητα πεδία.
Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα συμπληρώσετε αργότερα (εκ νέου δήλωση) κατά το σχηματισμό των ομάδων

Για κάθε άθλημα χρειάζεται ξεχωριστή δήλωση
Υπεύθυνος/η
Μέλη ομάδας
Δηλώστε όλα τα μέλη της ομάδας: Πετοσφαίριση φοιτητριών-12 φοιτήτριες| Πετοσφαίριση παραλίας φοιτητριών-2 φοιτήτριες| Αντισφαίριση φοιτητών- έως 3 φοιτητές| Αντισφαίριση φοιτητριών- έως 3 φοιτήτριες| Αντιπτέριση φοιτητών- έως 3 φοιτητές| Αντιπτέριση φοιτητριών- έως 3 φοιτήτριες| Ποδόσφαιρο φοιτητριών από 7 έως 10 φοιτήτριες.