Αντισφαίριση

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Περιγραφή: 

Τμήμα εκμάθησης Αντισφαίρισης

Ημέρες: 
Ώρες: 
Γυμναστής/τρια: 
Έναρξη: 
Πέμπτη, 29 Αύγουστος, 2019
Σημείωση: 
Προχωρημένοι