Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Περιγραφή: 

Ελεύθερη δραστηριότητα

Έναρξη: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος, 2019