Καλαθοσφαίριση

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Περιγραφή: 

Ελεύθερη δραστηριότητα

Ώρες: 
Έναρξη: 
Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος, 2019