Καράτε

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Ημέρες: 
Τόπος: 
Γυμναστής/τρια: 
Έναρξη: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος, 2019
Σημείωση: 
18.00-19.00 (αρχάριοι), 19.00-20.30 (προχωρημένοι), 20.30-21.00 (αγωνιστικό)