Παραδοσιακοί Χοροί

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Περιγραφή: 

Τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών

Ημέρες: 
Τόπος: 
Γυμναστής/τρια: 
Έναρξη: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος, 2019
Σημείωση: 
16.00-17.00 (αρχάριοι), 17.00-18.00 (μεσαίοι)