Παραδοσιακοί Χοροί

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Περιγραφή: 

Τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών

Ημέρες: 
Ώρες: 
Τόπος: 
Γυμναστής/τρια: 
Έναρξη: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος, 2019
Σημείωση: 
17.00-18.00 (προχωρημένοι)