Ποδόσφαιρο

Ελεύθερη δραστηριότητα

Τύπος: 
Φοιτητές
Εργαζόμενοι
Απόφοιτοι
Έναρξη: 
Δευτέρα, 2 Σεπτέμβριος, 2019
Σημείωση: 
εξαιρούνται από τις διαθέσιμες ώρες οι αγώνες ποδοσφαίρου και οι κρατήσεις