Γιώργος Σοφιανίδης

Ο Γιώργος Σοφιανίδης αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2005 με ειδικότητα στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και τον κλασσικό αθλητισμό. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην «ανθρώπινη απόδοση και υγεία» του ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ  και από 2014 είναι διδάκτορας ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2011 εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ, με ειδικότερη απασχόληση τη διδασκαλία ελληνικών παραδοσιακών χορών σε φοιτητές κι εργαζόμενους του ΑΠΘ. Από το 2015  εργάζεται επίσης στα προγράμματα των αθλητικών ακαδημιών στο αντικείμενο του κλασσικού αθλητισμού και ως ομαδάρχης στις καλοκαιρινές παιδικές δραστηριότητες.

Ονοματεπώνυμο: 
Γιώργος Σοφιανίδης
Τηλέφωνο: 
2310992630
email: 
giosof01@gmail.com