Συνεργασία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου με το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ για ατομικό προληπτικό ιατρικό έλεγχο των μελών του.

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. ενημερώνει όλα τα μέλη  (φοιτητές/τριες, προσωπικό, μέλη αθλητικών ακαδημιών ) που συμμετέχουν στα προγράμματά του, ότι έχουν τη δυνατότητα διενέργειας του απαραίτητου προληπτικού ιατρικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου της Αθλητιατρικής, για την έκδοση βεβαίωσης υγείας για άσκηση αλλά και για προληπτικό έλεγχο. 
Όσα μέλη ενδιαφέρονται, μπορούν να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού στο Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (2310 992182), καθημερινά 09:00-14:00. 

Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει:

  1. Λήψη ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού
  2. Σωματομετρική εξέταση
  3. Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
  4. Ακρόαση από αθλητικό καρδιολόγο 
  5. ΗΚΓ ηρεμίας

Σε περίπτωση ευρημάτων (π.χ. φύσημα ή αρρυθμία κ.λ.π.) και αναλόγως αυτών πραγματοποιούνται περαιτέρω εξετάσεις όπως:

  • Υπερηχοκαρδιογράφημα
  • Δοκιμασία κοπώσεως
  • Συνεχής καταγραφή ΗΚΓ κ.α.

Κόστος ιατρικού ελέγχου : Ειδική τιμή - 10 ευρώ για τα μέλη του Παν/κού Γυμναστηρίου (oι επιπλέον εξετάσεις, εάν αυτές απαιτηθούν, διενεργούνται χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση).
Ημέρα εξέτασης :   Δευτέρα, 09:00 - 13:00

  • Εκδίδεται Βεβαίωση Υγείας/Πιστοποιητικό καταλληλόλητας για άσκηση με διάρκεια ισχύος 1 ημερολογιακό έτος
  • Δε διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις όπως: αιματολογικές, βιοχημικές, γενική ούρων, α/α θώρακος, λοιπές ακτινολογικές εξετάσεις.

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου 
Ιωάννης Βράμπας
Καθηγητής Εργοφυσιολογίας ΑΠΘ
 
Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου
Ευαγγελία Κουϊδή
Καθηγήτρια Αθλητιατρικής ΑΠΘ