Ανακοίνωση Αθλητικών Ακαδημιών ΑΠΘ

Αγαπητά μέλη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των Αθλητικών Ακαδημιών του ΑΠΘ  λόγω του COVID-19, η Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, αποφάσισε τα εξής. 

Για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά των συνδρομών, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που διενεργήθηκαν τα προγράμματα (3 Σαββατοκύριακα), σας προτείνονται δύο επιλογές. 

Με απάντηση στο infogym@ad.auth.gr  έχετε τη δυνατότητα, α) να γίνει πίστωση του ποσού για το επόμενο εξάμηνο - χειμερινό ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-2021.  Σε αυτή την περίπτωση, η απάντηση σας θα πρέπει να είναι:  «Παρακαλώ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό του/των (όνομα/τα παιδιού/ων) να μεταφερθεί στο επόμενο εξάμηνο.»,  

β) να σας επιστραφεί το ποσό που αντιστοιχεί στα μαθήματα που δεν πραγματοποιήθηκαν (12 Σαββατοκύριακα). Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση σας θα πρέπει να είναι: «Παρακαλώ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό του/των (όνομα/τα παιδιού/ων) να επιστραφεί στο δικαιούχο κ. (όνομα δικαιούχου του Τραπεζικού λογαριασμού) με ΙΒΑΝ: GR……………………… της Τράπεζας……………..»

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στα προγράμματα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του ΑΠΘ.