Ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρακάτω Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ.33457/2020-ΦΕΚ 2038/Β/30-5-2020, η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου αναστέλλεται έως το τέλος της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς (2019-20).

Συνημμένα Αρχεία: