Ανακοίνωση για το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Γυμναστηρίου (Auth Day Camp)

Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρακάτω Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ.33457/2020-ΦΕΚ 2038/Β/30-5-2020, η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου αναστέλλεται έως το τέλος της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς 31/8/2020.

Συνεπώς, κανένα από τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το Γυμναστήριο δε θα διεξαχθεί για το διάστημα αυτό.