ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2-1

Β΄ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

ΣΚΟΡΕΡ:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.- ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ (2)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (1)