Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης "Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών"

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

7ος κύκλος: 1 Νοεμβρίου 2017 - 17 Δεκεμβρίου 2017


Πληροφορίες

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών».

Το μοναδικό πρόγραμμα στο είδος του που χορηγεί 4 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων). 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διδασκαλία, η εκμάθηση των παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας των αθλημάτων, η οργάνωση και διοίκηση αθλητικών υπηρεσιών και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα, θα πρέπει να είναι καταρτισμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν από παιδαγωγικές -αθλητικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να πάρουν εκείνα τα ειδικά εφόδια που επιτρέπουν την διεκπεραίωση σε ικανοποιητικό βαθμό αθλητικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή των παραπάνω συμβάλει τα μέγιστα, ώστε οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
  • Σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Πρώην αθλητές που θέλουν να εργαστούν σε αθλητικές ακαδημίες και σε προγράμματα αθλητικής απασχόλησης
  • Φοιτητές/τριες

Δηλώσεις Συμμετοχής 

Δηλώστε εδώ


Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 220 ευρώ (πληρωτέο σε δυο δόσεις, μια στην αρχή του προγράμματος (έως τις 1/11/17 και μια το αργότερο, έως τις 20/11/17).
 
Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στην τράπεζα Πειραιώς:
 
Αρ. Λογ.: 5202-057157-381
 
IBAN: GR9401722020005202057157381
 
Αιτιολογία: Κωδικός Έργου 91341 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (του συμμετέχοντος)
 
Μόλις γίνει η κατάθεση, προσκομίστε τα καταθετήρια στη γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Διδάσκοντες και περιεχόμενα

Ενδεικτικά περιεχόμενα
 
1.    Διδακτικές αρχές στον αθλητισμό επικεντρωμένες στην παιδική και προεφηβική ηλικία
 
2.    Ο ρόλος των γονέων στις Αθλητικές Ακαδημίες
 
3.    Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας
 
4.    Διαχείριση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην κίνηση
 
5.    Προπονητική αναπτυξιακών ηλικιών
 
6.    Ανάπτυξη και διδασκαλία βασικών κινητικών δεξιοτήτων
 
7.    Οργάνωση και διοίκηση Αθλητικών Ακαδημιών
 
8.    Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων -τουρνουά
 
9.    Δεξιότητες Ζωής-Life skills
 
10.  Πρότυπο πρόγραμμα Αθλητικών Ακαδημιών ΑΠΘ
 
11.  Διατροφή στην παιδική και προεφηβική ηλικία
 

Δείτε εδώ πληροφορίες για τους διδάσκοντες