Φόρμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

1 - Πολύ Κακό, 2-Κακό, 3 -Μέτριο, 4-Καλό, 5-Άριστο
1 - Πολύ Κακό, 2-Κακό, 3 -Μέτριο, 4-Καλό, 5-Άριστο
1 - Πολύ Κακό, 2-Κακό, 3 -Μέτριο, 4-Καλό, 5-Άριστο
1 - Πολύ Κακό, 2-Κακό, 3 -Μέτριο, 4-Καλό, 5-Άριστο
1 - Πολύ Κακό, 2-Κακό, 3 -Μέτριο, 4-Καλό, 5-Άριστο
1 - Πολύ Κακό, 2-Κακό, 3 -Μέτριο, 4-Καλό, 5-Άριστο
1 - Διαφωνώ πολύ, 2-Διαφωνώ, 3 -ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4-Συμφωνώ, 5-Συμφωνώ πολύ
1 - Πολύ Κακό, 2-Κακό, 3 -Μέτριο, 4-Καλό, 5-Άριστο
1 - Πολύ Κακό, 2-Κακό, 3 -Μέτριο, 4-Καλό, 5-Άριστο
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.