Τρίτη 3/12 : Χημικό-Γεωλογικό 45-30, Hλεκτρολόγοι-Οικονομικό "3" : 108-28