Δ6 Αίτηση απασχόλησης ακ. χρονιά 2019-2020 (Ονομαστική κατάσταση απασχολουμένων και στοιχεία βιογραφικού)

Παρακαλώ αιτούμαι την απασχόληση μου στο ΠΓ την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 και συμπληρώνω τα παρακάτω στοιχεία: