Αθλοτόποι - Αθλητική απασχόληση παιδιών στους χώρους των Δημοτικών Σχολείων

Έναρξη αιτήσεων για τη σχολική χρονιά 2017-2018, την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017

Αν θέλετε να συμμετέχει στο πρόγραμμα και το σχολείο του παιδιου σας, στείλτε μήνυμα στο infogym@ad.auth.gr


Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου μας με το Δήμο Θεσσαλονίκης,

το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, λειτουργεί πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων σε αθλητικούς χώρους των Δημοτικών Σχολείων της πόλης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, μέσα από αθλητικές δραστηριότητες.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι "Αθλοτόποι" αναπτύσσεται  τις απογευματινές ώρες και αφορά παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.
  • Στο πρόγραμμα συμμετέχει και η ένωση γονέων της E΄ κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται  από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του ΠΓ/ΑΠΘ, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων και είναι αυτοχρηματοδοτούμενο (συνδρομές γονέων). Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως σε κάθε σχολείο και περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. καλαθοσφαίριση, μοντέρνο χορό, καράτε) τις απογευματινές ώρες.
  • Τα τμήματα γίνονται εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός των 12 μαθητών σε κάθε τμήμα. 
  • Το ύψος της συνδρομής είναι 10 ευρώ+ΦΠΑ (12,4 ευρώ) ανά μήνα και αφορά 1 ώρα δραστηριότητας την εβδομάδα. (4 φορές το μήνα).
  • Οι συνδρομές καταβάλλονται ανά τρίμηνο (Οκτώβριος, Ιανουάριος, Απρίλιος) 
  • Η συνδρομή επηρεάζεται από την πολιτική της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και παιδιά που δεν ανήκουν στα παρακάτω σχολεία. Τα παιδιά σας μπορούν να παρακολουθήσουν όποιο πρόγραμμα θέλουν, ανεξάρτητα από το σχολείο που πηγαίνουν.

Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. και τον Ειδικό Λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22.08.1996. Τα οικονομικά στοιχεία του έργου αναρτώνται στη ¨Διαύγεια". 


 
Τα παιδιά σας μπορούν να παρακολουθήσουν όποιο πρόγραμμα θέλουν, ανεξάρτητα από το σχολείο που πηγαίνουν
    ΜΟΝΤΈΡΝΟΣ ΧΟΡΌΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΊΡΙΣΗ ΚΑΡΑΤΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.00-18.00 8ο και 18ο Δημοτικό Σχολείο (Ορέστου 30)    
17.00-18.00     41ο Δημοτικό Σχολείο (Ικτίνου 5)
18.00-19.00 41ο Δημοτικό Σχολείο (Ικτίνου 5)    
18.30-19.30 4ο Δημοτικό Σχολείο (Δελφών 150)    
ΤΡΙΤΗ 17.00-18.00   3ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο (Δελφών 196)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-18.00 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Πόντου 40)    
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-18.00   3ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο (Δελφών 196) 8ο και 18ο Δημοτικό Σχολείο (Ορέστου 30)
18.00-19.00 8ο και 18ο Δημοτικό Σχολείο (Ορέστου 30)    
18.00-19.00 3ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο (Δελφών 196)    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-18.00 8ο και 18ο Δημοτικό Σχολείο (Ορέστου 30)    

 

Συνδρομή

Κόστος Υπηρεσιών  
  Κόστος ανά τρίμηνο
1 άθλημα/εβδομάδα (4 ώρες/μήνα) 37,2 €

2 αθλήματα/εβομάδα (8 ώρες/μήνα) ή

2 ώρες το ίδιο άθλημα/εβδομάδα (8 ώρες/μήνα)

65 €
Η πληρωμή του τριμήνου μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:
 
α. Πληρωμή στον Υπεύθυνο Καθηγήτή Φυσικής Αγωγής του προγράμματος με μετρητά ή
β. Kαταβολή της συνδρομής στον παρακάτω λογαριασμο (Προσοχή: σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δώσετε το καταθετήριο στον υπεύθυνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής του μαθήματος):
 
Τράπεζα Πειραιώς: 5202-061572-139
 
IBAN: GR7801722020005202061572139
 
Αιτιολογία: 87747, Αθλοτόποι και το ονοματεπώνυμο του/των παιδιού/ιών σας

 

Αν θέλετε να συμμετάσχει το παιδί σας στο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ