Αθλοτόποι- Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

"Αθλοτόποι¨

Αθλητικές δραστηριότητες σε χώρους των Δημοτικών Σχολείων για παιδιά από 4-12 ετών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

τηλ: 2310 992673, 2310 992674, email: infogym@ad.auth.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ