Μήνυμα κατάστασης

Submissions for this form are closed.

Αθλοτόποι- Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

"Αθλοτόποι¨

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν 23 Σεπτεμβρίου 2019. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Αθλητικές δραστηριότητες σε χώρους των Δημοτικών Σχολείων για παιδιά από 4-12 ετών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

τηλ: 2310 992674, 2310 992673, email: infogym@ad.auth.gr