Δ18 Αίτηση απουσίας για έκτακτους λόγους

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Προς τη διεύθυνση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του ΑΠΘ 
Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά