Δευτέρα

Zumbita-Hip Hop

ΖUMBITA και Hip Hop για παιδιά 4-12 ετών.
Η φιλοσοφία του μαθήματος επικεντρώνεται στη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, μέσα από κινητικά περιεχόμενα
Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Ενόργανη Γυμναστική

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διδασκαλία Ενόργανης Γυμναστικής για παιδιά 4-12 ετών.
Η φιλοσοφία του μαθήματος επικεντρώνεται στη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, μέσα από κινητικά περιεχόμενα.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Καράτε

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διδασκαλία Καράτε για παιδιά 4-12 ετών.
Η φιλοσοφία του μαθήματος επικεντρώνεται στη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, μέσα από κινητικά περιεχόμενα.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ