Αθλοτόποι - Αθλητική απασχόληση παιδιών στους χώρους των Δημοτικών Σχολείων

Έναρξη των προγραμμάτων: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

Πληροφορίες

Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου μας με το Δήμο Θεσσαλονίκης,

το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, λειτουργεί πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων σε αθλητικούς χώρους των Δημοτικών Σχολείων της πόλης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, μέσα από αθλητικές δραστηριότητες.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι "Αθλοτόποι" αναπτύσσεται  τις απογευματινές ώρες και αφορά παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.
  • Στο πρόγραμμα συμμετέχει και η ένωση γονέων της E΄ κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται  από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής του ΠΓ/ΑΠΘ, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων και είναι αυτοχρηματοδοτούμενο (συνδρομές γονέων). Πραγματοποιείται εβδομαδιαίως σε κάθε σχολείο και περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. καλαθοσφαίριση, μοντέρνο χορό, καράτε) τις απογευματινές ώρες.
  • Τα τμήματα γίνονται εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός των 12 μαθητών σε κάθε τμήμα. 
  • Το ύψος της συνδρομής είναι 10 ευρώ+ΦΠΑ (12,4 ευρώ) ανά μήνα και αφορά 1 ώρα δραστηριότητας την εβδομάδα (4 φορές το μήνα).
  • Οι συνδρομές καταβάλλονται ανά τρίμηνο (Οκτώβριος, Ιανουάριος, Απρίλιος) 
  • Η συνδρομή επηρεάζεται από την πολιτική της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν και παιδιά που δεν ανήκουν στα παρακάτω σχολεία. Τα παιδιά σας μπορούν να παρακολουθήσουν όποιο πρόγραμμα θέλουν, ανεξάρτητα από το σχολείο που πηγαίνουν.

Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. και τον Ειδικό Λογαριασμό κονδυλίων έρευνας του Α.Π.Θ., σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22.08.1996. Τα οικονομικά στοιχεία του έργου αναρτώνται στη ¨Διαύγεια". 


Πρόγραμμα
Τα παιδιά σας μπορούν να παρακολουθήσουν όποιο πρόγραμμα θέλουν, ανεξάρτητα από το σχολείο που πηγαίνουν
 
 
ΜΟΝΤΈΡΝΟΣ
ΧΟΡΌΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΚΑΡΑΤΕ
ZUMBA
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΜΠΑΛΕΤΟ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΝΜΑΣΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
16.15-17.15
 
 
 
 
 
 
1ο Πειραματικό Δημοτικό  Σχολείο (Αρχαιολογικού Μουσείου 29)
17.00-18.00
 
 
 
 
 
 
17.00-18.00
 
 
 
 
 
18.00-19.00
 
 
 
 
 
 
18.30-19.30
 
 
 
 
 
19.30-20.30
 
 
 
 
 
 
ΤΡΙΤΗ
17.00-18.00
 
 
 
 
 
18.30-19.30
 
 
 
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
16.15-17.15
 
 
 
 
 
 
 
17.00-18.00
 
 
 
 
 
 
18.00-19.00
 
 
 
 
 
 
 
18.30-19.30
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
16.15-17.15
 
 
 
 
 
 
17.00-18.00
 
 
 
 
 
 
18.00-19.00
 
 
 
 
 
 
 
17.30-18.30
 
 
 
 
 
 
18.30-19.30
 
 
 
 
 
 
 
19.00-20.00
 
 
 
 
 
13o Δημοτικό Σχολείο (Βαλαγιάννη 1)  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16.15-17.15
 
 
 
 
 
 
17.00-18.00
 
 
 
 
 
 
18.00-19.00
 
 
 
 
 
 

Εγγραφή

Αν θέλετε να συμμετάσχει το παιδί σας στο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ


 

Κοστος

Κόστος Υπηρεσιών  
  Κόστος ανά τρίμηνο
1 άθλημα/εβδομάδα (4 ώρες/μήνα) 37,2 €

2 αθλήματα/εβομάδα (8 ώρες/μήνα) ή

2 ώρες το ίδιο άθλημα/εβδομάδα (8 ώρες/μήνα)

65 €

Τρόπος πληρωμής

Kαταβολή της συνδρομής στον παρακάτω λογαριασμο και παράδοση του καταθετήριου στον υπεύθυνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής του μαθήματος:
 
Τράπεζα Πειραιώς: 5202-061572-139
 
IBAN: GR7801722020005202061572139
 
Αιτιολογία: 87747, Αθλοτόποι και το ονοματεπώνυμο του/των παιδιού/ιών σας

 

Αν θέλετε να συμμετέχει στο πρόγραμμα και το σχολείο του παιδιου σας, στείλτε μήνυμα στο infogym@ad.auth.gr