Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με το πρόγραμμα "W.H.I.S.T.L.E."

Σήμερα Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου σχετικά με το πρόγραμμα Whistleblowing of Harmful Irregularities in Sport Through Learning & Education (W.H.I.S.T.L.E.)
Το πρόγραμμα W.H.I.S.T.L.E. περιλαμβάνει την αναφορά και αντιμετώπιση των παρατυπιών που γίνονται στο χώρο του αθλητισμού, με σκοπό την προστασία των αξιών του αθλητισμού, την προστασία των αθλουμένων και την καλύτερη λειτουργία των αθλητικών οργανισμών.
Μεταξύ άλλων, στόχοι του είναι:

  • Η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η προετοιμασία των αθλουμένων, αλλά και των άμεσα ενδιαφερομένων για τους τρόπους αναγνώρισης, αντίστασης και αναφοράς περιστατικών διαφθοράς, βίας, παρενόχλησης στο χώρο του αθλητισμού.
  • Η παρότρυνση αθλητικών εταιρειών, επαγγελματικών σωματείων, δημοσίων αθλητικών φορέων, μη κερδοσκοπικών αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών συλλόγων και οργανισμών να εντάξουν συστήματα συμμόρφωσης και μηχανισμούς εσωτερικής καταγγελίας αθέμιτων παρατυπιών.

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ, παρακινούμενο από το πρόγραμμα W.H.I.S.T.L.E. θα εφαρμόσει ανώνυμο ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς παρατυπιών που μπορεί να παρατηρηθούν στους κόλπους του, με σκοπό τη καλύτερη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων που προσφέρει, αλλά και την ασφάλεια όλων των αθλουμένων.